THIẾT BỊ BƠM HÚT BẰNG KHÍ NÉN

Giá: Liên hệ


Thiết bị sử dụng khí nén để bơm và hút chất lỏng như dầu, bùn thải, nước thải…
Dễ dàng sử dụng trên các loại thùng phuy 200L, 100L và 50L
Sử dụng cùng một bộ thiết bị để hút và xả chất lỏng.
Chuyển đổi trạng thái hút và xả nhanh chóng bằng cần gạt.
Không lo tắc nghẽn khi hút các chất lỏng có nhiều dị vật và cặn bẩn.
Sử dụng với thùng phuy nắp kín, thao tác dễ dàng, chỉ cần kết nối với máy nén khi và mở van. Kiểm soát lưu lượng xả ra một cách dễ dàng bằng cần gạt.Giới thiệu sản phẩm

BỘ THIẾT BỊ BƠM VÀ HÚT BẰNG KHÍ NÉN ( MÁY HÚT DẦU LÀM MÁT )

  • Thiết bị sử dụng khí nén để bơm và hút chất lỏng như dầu, bùn thải, nước thải…
  • Dễ dàng sử dụng trên các loại thùng phuy 200L, 100L và 50L
  • Sử dụng cùng một bộ thiết bị để hút và xả chất lỏng.
  • Chuyển đổi trạng thái hút và xả nhanh chóng bằng cần gạt.
  • Không lo tắc nghẽn khi hút các chất lỏng có nhiều dị vật và cặn bẩn.
  • Sử dụng với thùng phuy nắp kín, thao tác dễ dàng, chỉ cần kết nối với máy nén khi và mở van. Kiểm soát lưu lượng xả ra một cách dễ dàng bằng cần gạt.