MŨI VÁT MÉP 90° C2139 SERIES YG-1

Giá: Liên hệ


Vật liệu: Vật liệu: HSSCo8 (8% Cobant)

Mũi vát mép hay còn gọi là dao vát mép lỗ, mũi khoan vát mép, mũi lả miệng…

Sử dụng để vát mép sắc của lỗ sau khi khoan lỗ hoặc vát cạnh sắc.

Hiệu quả khi sử dụng trên máy khoan, máy phay cơ…Giới thiệu sản phẩm

MŨI VÁT MÉP 90° C2139 SERIES YG-1

Vật liệu: Vật liệu: HSSCo8 (8% Cobant)

Mũi vát mép hay còn gọi là dao vát mép lỗ, mũi khoan vát mép, mũi lả miệng…

Sử dụng để vát mép sắc của lỗ sau khi khoan lỗ hoặc vát cạnh sắc.

Hiệu quả khi sử dụng trên máy khoan, máy phay cơ…

Thông số kỹ thuật