Dầu Xử lý nhiệt

Giá: Liên hệ


Xử lý nhiệt làm thay đổi các hình thái và tính chất trên nguyên liệu bằng cách làm song song việc gia nhiệt, làm mát, gia công và các thao tác khác.
Dầu xử lý nhiệt là dầu dùng với mục đích mềm, cứng… là dầu dùng để đạt được cấu trúc Martensitic bằng cách nung nóng thép có chứa một lượng cacbon thích hợp ở trạng thái Austenite rồi làm nguội nó.Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm:

Xử lý nhiệt làm thay đổi các hình thái và tính chất trên nguyên liệu bằng cách làm song song việc gia nhiệt, làm mát, gia công và các thao tác khác.

Dầu xử lý nhiệt là dầu dùng với mục đích mềm, cứng… là dầu dùng để đạt được cấu trúc Martensitic bằng cách nung nóng thép có chứa một lượng cacbon thích hợp ở trạng thái Austenite rồi làm nguội nó.

Bao Bì : Phuy 200L và Xô 20L.

Thông tin sản phẩm: