Dầu cắt gọt nguyên chất (không pha nước) TECTYL CUT

Giá: Liên hệ
Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu chung:

Dầu cắt gọt là một dạng dầu gia công kim loại, dầu được cho vào công cụ và nguyên liệu khi gia công để tăng tuổi thọ công cụ, tăng độ chính xác và tăng tốc độ gia công. Dầu cắt gọt được sản xuất đa dạng sản phẩm theo đặc tính gia công. Dầu cắt gọt đang được sử dụng các phụ gia phù hợp với điều kiện và đặc tính gia công từ đó quyết định đặc tính gia công của dầu cắt gọt. Dầu cắt gọt được chia làm 2 dạng chính là pha nước và không pha nước. Dạng pha nước được phân loại theo Emulsion, Semi-synthetic, Synthetic. Dạng không pha nước phân loại theo hàm lượng phụ gia cực áp và mục đích sử dụng.

Thông tin sản phẩm: