Chất tẩy rửa Metal Cleaners

Giá: Liên hệ


Tẩy rửa là loại bỏ những chất trên bề mặt như ăn mòn nguyên liệu hay dầu, mỡ bò, ba vớ, bột mài, bụi, có thể làm ảnh hưởng đến quy trình sau.

Chất tẩy rửa là sản phẩm hoặc hệ thống hóa học được phát triên để loại bỏ các loại dầu có trên bề mặt sản phẩm.

Có hai dạng tẩy rửa pha nước và không pha nước, có thể lựa chọn chất tẩy rửa theo điều kiện công đoạn yêu cầu và phương pháp tẩy rửa.Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm:

Tẩy rửa là loại bỏ những chất trên bề mặt như ăn mòn nguyên liệu hay dầu, mỡ bò, ba vớ, bột mài, bụi, có thể làm ảnh hưởng đến quy trình sau.

Chất tẩy rửa là sản phẩm hoặc hệ thống hóa học được phát triên để loại bỏ các loại dầu có trên bề mặt sản phẩm.

Có hai dạng tẩy rửa pha nước và không pha nước, có thể lựa chọn chất tẩy rửa theo điều kiện công đoạn yêu cầu và phương pháp tẩy rửa.

Bao Bì : Phuy 200L và Xô 20L.

Thông tin sản phẩm: