Dầu gia công định hình Metal Forming Oils

Giá: Liên hệ


Tính chất mà nếu ngoại lực lớn hơn một mức độ nhất định nào đó thì nguyên liệu bị khuất phục và cho dù loại bỏ ngoại lực thì cũng không thể trở lại hoàn toàn hình dạng ban đầu mà bị biến hình mãi mãi. Tức là tính chất có thể làm biến hình mãi mãi mà không phá hủy nguyên liệu là biến định hình .
Và gia công sử dụng định hình nguyên liệu gọi là gia công định hình. Các dạng dầu định hình được phân loại chủ yếu là dầu cắt dạp, dầu press, dầu kéo.
Và có thể chọn dầu gia công định hình dựa trên tính chất nguyên liệu, phương pháp gia công, phương pháp sử sử dụng dầu.Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm:

Tính chất mà nếu ngoại lực lớn hơn một mức độ nhất định nào đó thì nguyên liệu bị khuất phục và cho dù loại bỏ ngoại lực thì cũng không thể trở lại hoàn toàn hình dạng ban đầu mà bị biến hình mãi mãi. Tức là tính chất có thể làm biến hình mãi mãi mà không phá hủy nguyên liệu là biến định hình .

Và gia công sử dụng định hình nguyên liệu gọi là gia công định hình. Các dạng dầu định hình được phân loại chủ yếu là dầu cắt dạp, dầu press, dầu kéo.

Và có thể chọn dầu gia công định hình dựa trên tính chất nguyên liệu, phương pháp gia công, phương pháp sử sử dụng dầu.

Bao Bì : Phuy 200L và Xô 20L.

Thông tin sản phẩm: