Dầu chống gỉ Rust Preventive Oils

Giá: Liên hệ


Ăn mòn là hiện tượng kim loại bị oxy hóa do các tác nhân như độ ẩm, oxy, muối khoáng, acid sulfuric hóa…
Dầu chống gỉ là dầu có chức năng bảo vệ kim loại ngăn chặn các tác nhân phát gỉ chống ăn mòn.
Dầu chống gỉ được phân loại dạng dung môi, dangj bôi trơn, dạng pha nước có thể lựa chọn dựa theo nguyên liệu, thời gian chống gỉ, phương pháp phủ, phương pháp bảo quản.Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm:

Ăn mòn là hiện tượng kim loại bị oxy hóa do các tác nhân như độ ẩm, oxy, muối khoáng, acid sulfuric hóa…

Dầu chống gỉ là dầu có chức năng bảo vệ kim loại ngăn chặn các tác nhân phát gỉ chống ăn mòn.

Dầu chống gỉ được phân loại dạng dung môi, dangj bôi trơn, dạng pha nước có thể lựa chọn dựa theo nguyên liệu, thời gian chống gỉ, phương pháp phủ, phương pháp bảo quản.

Bao Bì : Phuy 200L và Xô 20L.

Thông tin sản phẩm: