Mỡ bôi trơn Grease

Giá: Liên hệ


Mỡ là một chất bôi trơn bán rắn hoặc rắn, trong đó chất làm đặc được phân tán trong dầu gốc (chất bôi trơn lỏng: dầu khoáng và dầu tổng hợp).
Mỡ: giống như chất bôi trơn, ngăn ngừa ma sát bằng cách tạo ra một màng dầu giữa hai bề mặt chuyển động để ngăn tiếp xúc kim loại với kim loại.Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm:

Mỡ là một chất bôi trơn bán rắn hoặc rắn, trong đó chất làm đặc được phân tán trong dầu gốc (chất bôi trơn lỏng: dầu khoáng và dầu tổng hợp).

Mỡ, giống như chất bôi trơn, ngăn ngừa ma sát bằng cách tạo ra một màng dầu giữa hai bề mặt chuyển động để ngăn tiếp xúc kim loại với kim loại.

Bao Bì : Xô 20L.

Thông tin sản phẩm: